No s'ha trobat res

Disculpes, però no s'han trobat resultats. Potser cercar us ajudarà a trobar una entrada relacionada.

NOVETAT- canvis en les webs

NOVETAT- canvis en les webs

el proper dimars 9 de febrer es produirà un canvi en les webs del portal d’entiat que afectarà durant unes hores al portal d’entitats i que servirà per millorar la gestió de les vostres webs.

L?Oficina de Participació Ciutadana, de l?Àrea d?Igualtat i Ciutadania i Districte Digital S.L., empresa proveïdora del programari del Portal provincial de les entitats de Barcelona ens informen que a partir del 8 de febrer de 2010, es produirà un canvi de versió del programari cliCportal, que afecta al web de la vostra entitat.

La nova versió aportarà sobretot millores i moltes novetats als webs de les entitats. Algunes d?aquestes millores i novetats, havien estat suggerides per vosaltres, les 1500 entitats usuàries de l?aplicatiu. Un cop produït el canvi de versió, els i les administradores dels webs de les entitats disposareu de les noves prestacions, i també constatareu que, per a algunes funcionalitats, haurà canviat la manera de procedir actual per altres més fàcils i intuïtives.
PRINCIPALS NOVETATS

En els webs d?entitats
cliCportal 2.0 ofereix i fa possible:
§ noves opcions de disseny
§ millores en el tractament de les imatges
§ la inclusió de vídeo
§ donar format al textos i publicar taules
§ incloure codi per capturar vídeos, fotogaleries o mapes residents en altres portals.
§ millores significatives en la configuració dels menús i de la home,
§ i una nova gestió de la base de dades de membres de l?entitat, la qual permet definir grups de membres i així, per exemple, atorgar-los drets particulars de visibilitat o d?edició de determinats apartats.
§ un nou espai Ajuda, al que es pot accedir des de la Intranet i que es troba a la banda superior-dreta de la pantalla de cadascún dels apartats de gestió interna.

Aquestes i moltes altres novetats estan explicades de manera detallada en aquest mateix document:
§ l?apartat (més endavant en el document) anomenat cliCportal 2.0 – Novetats de la nova versió.
§ el nou espai Ajuda, al que es pot accedir des de la Intranet i que es troba a la banda superior-dreta de la pantalla de cadascun dels apartats de gestió interna dels webs d?entitats.

PROCÉS DE MIGRACIÓ A LA NOVA VERSIÓ
El canvi de versió està previst dur-lo a terme el dia 9 de febrer de 2010 i implicarà la suspensió de servei de com a màxim 10 hores, encara que probablement serà d?una durada notablement inferior. En un proper comunicat precisarem la data exacta per al vostre ajuntament.

La implementació de la nova versió de cliCportal és totalment compatible amb la versió anterior, de manera que els webs de les entitats mantindran la seva aparença i funcionalitat actual, però amb les prestacions de la nova versió.

Els criteris aplicats automàticament en el procés de migració dels webs a la nova versió i que afecten principalment a ?Membres? es detallen en aquest mateix document:
§ a l?apartat (més endavant al document) anomenat cliCportal 2.0 ? Criteris aplicats en la migració a aquesta nova versió
§ el web de suport del Portal provincial de les entitats de Barcelona que trobareu a http://www.entitats.diba.cat/suport
MÉS INFORMACIÓ I SUPORT TÈCNIC

Al web de suport del Portal provincial de les entitats de Barcelona que trobareu a http://www.entitats.diba.cat/suport (aneu a Contactar)